Chcete inzertovat na Televizi Prima?

Vážení klienti, 
dostává se Vám do rukou ceník Televize Prima, který, jak věříme, bude praktickým a stručným manuálem pro inzerci v naší televizi.

Prima chce být televizí, kterou budete nejen s radostí sledovat a bavit se u svých oblíbených pořadů, ale zároveň bude pomocníkem v realizaci Vašich obchodních záměrů a budoucích úspěchů.

Budeme potěšeni, pokud si vyberete Televizi Prima jako nezbytnou součást svého mediálního mixu a zůstanete nám věrni i v prostředí, které se neustále mění a vyvíjí.

Obchodní politika

Reklama a sponzorování v programu TELEVIZE PRIMA
 

(Reklamu) SPONZORING A PP lze zajistit výhradně prostřednictvím společnosti FTV Prima, spol. s r.o., SPOTOVOU REKLAMU VÝHRADNĚ PROSTŘEDNICTVÍM MEDIA CLUB SPOL s.r.o a to na základě uzavřené smlouvy. Smluvní obchodní podmínky pro smlouvy o vysílání reklamy a o sponzorování v programu.

Dokumenty pro rok 2024:

Obchodní podmínky účinné od 1.1.2024

Příloha k OP – Ceník platný od 1.1.2024

Vzor nabídky obchodní smlouvy FTV Prima

Zvláštní smluvní obchodní podmínky pro obchodní smlouvy platné od 1.1.2024

Commercial terms and conditions valid from 1. 1. 2024

Price list valid from 1. 10. 2024

Sample of commercial contract offer FTV Prima

Special contractual commercial terms for commercial contracts valid from 1. 1. 2024


Dokumenty pro rok 2023:

Obchodní podmínky účinné od 1. 1. 2023

Commercial terms and conditions valid from 1. 1. 2023

Příloha k OP – Ceník platný od 1. 10. 2023

Příloha k OP – Ceník platný od 1. 4. 2023

Příloha k OP – Ceník platný od 1. 1. 2023

Price list valid from 1. 10. 2023

Price list valid from 1. 4. 2023

Price list valid from 1. 1. 2023

Vzor nabídky obchodní smlouvy FTV Prima

Sample of commercial contract offer FTV Prima

Zvláštní smluvní obchodní podmínky pro obchodní smlouvy platné od 1. 1. 2023

Special contractual commercial terms for commercial contracts valid from 1. 1. 2023


Dokumenty pro rok 2022:

Obchodní podmínky účinné od 1.6.2022

Commercial terms and conditions valid from 1.6.2022

Příloha k OP – Ceník platný od 1.6.2022

Price list valid from 1.6.2022

Obchodní podmínky účinné od 1.4.2022

Commercial terms and conditions valid from 1.4.2022

Příloha k OP – Ceník platný od 1.3.2022

Price list valid from 1.3.2022

Vzor nabídky obchodní smlouvy FTV Prima

Sample of commercial contract offer FTV Prima

Příloha k OP – Ceník platný od 1.1.2022

Obchodní podmínky účinné od 1.1.2022

Zvláštní smluvní obchodní podmínky pro obchodní smlouvy platné od 1.1.2022

Commercial terms and conditions valid from 1.1.2022

Price list valid from 1.1.2022

Special contractual commercial terms for commercial contracts valid from 1.1.2022


Dokumenty pro rok 2021:

Příloha k OP – Ceník platný od 1.11.2021

Price list valid from 1.11.2021

Příloha k OP – Ceník platný od 1.7.2021

Price list valid from 1.7.2021

Příloha k OP – Ceník platný od 1.1.2021

Price list valid from 1.1.2021

Příloha k OP – Zvláštní obchodní podmínky platné od 1.1.2021

Special contractual commercial terms for commercial contracts valid from 1.1.2021

Vzor nabídky obchodní smlouvy FTV Prima

Obchodní podmínky účinné od 1.7.2021

Obchodní podmínky účinné od 1.1.2021

Commercial terms and conditions valid from 1.7.2021

Commercial terms and conditions valid from 1.1.2021


Dokumenty pro rok 2020:

Příloha k OP – Ceník platný od 1. 4. 2020

Příloha k OP – Ceník 2019 platný od 1.1.2020

Obchodní podmínky účinné od 1.1.2020


Dokumenty pro rok 2019:

Příloha k OP – Ceník 2019 platný od 1.3.2019

Příloha k OP – Ceník 2019 platný od 1.1.2019

Obchodní podmínky účinné od 1.1.2019


Dokumenty pro rok 2018:

Příloha k OP – Ceník 2018 platný od 1.9.2018

Obchodní podmínky účinné od 1.3.2018

Příloha k OP – Ceník 2018 platný od 1.3.2018

Contractual commmercial terms for contracts on broadcasting of commercial communications valid from 1.3.2018

Obchodní podmínky účinné od 1.1.2018

Příloha k OP – Ceník 2018 platný od 1.1.2018

Contractual commmercial terms for contracts on broadcasting of commercial communications valid from 1.1.2018

V souladu s požadavky na etiku reklamy specifikované v kodexu Rady pro reklamu ČR (RPR) a s vědomím Rady pro rozhlasové a televizní vysílání (Rada RTV) se sponzoři pořadů v televizním vysílání reprezentovaní Českým sdružením pro značkové výrobky, provozovatelé televizního vysílání zastupovaní Asociací televizních organizací a reklamní agentury sdružené v Asociaci komunikačních agentur a v Asociaci českých reklamních agentur a marketingové komunikace dohodli na dodržování těchto Rámcových pravidel pro zpracování a vysílání sponzorských vzkazů. 

Rámcová pravidla sponzoringu

Manuály sponzoringu

Obsahují i manuály injektáže.

Prima HD

Prima COOL HD

Prima MAX

Prima KRIMI

Prima LOVE

Prima ZOOM

CNN Prima News

Prima SHOW

Prima STAR

Prima PLUS

Technické podmínky pro výrobu televizních spotů

Pro odbavení televizních spotů do distribuční sítě TV PRIMA, jsou pro výrobu stanoveny tyto technické podmínky:

Tabulka pro rozpis vysílaných spotů

Prima Delivery: http://spoty.prima-net.cz
FTV si vyhrazuje právo změny, kterou je povinna oznámit min. 2 měsíce předem.

Kontakt

Email: pavlina.manakova@media-club.cz
www: www.media-club.cz