Management společnosti

Skupina Prima provozuje celoplošné televizní vysílání programů Prima, CNN Prima NEWS, Prima COOL, Prima ZOOM, Prima MAX, Prima LOVE, Prima KRIMI, Prima STAR, Prima SHOW, Prima +1 a Prima PLUS.

Top management

Marek Singer

Generální ředitel / Chief Executive Officer

Vladimír Pořízek

Komerční ředitel / CCO

Josef Stránský

Ředitel technologií / CTO

Jaroslav Hrabovský

Ředitel projektů a transformace / Chief Project and Transformation Officer

Lukáš Kubát

Finanční ředitel / CFO

Management

Jan Čadek

Ředitel online / Online Director

Aleš Pýcha

Ředitel marketingu a PR/ Marketing & PR Director

Lenka Hornová

Ředitelka obsahu / Content Director

Lucia Kršáková

Výrobní ředitelka / Production Director

Ladislav Dianiška

Obchodní ředitel / Sales Director

Martin Švehlák

Ředitel zpravodajství a publicistiky / Director of the News and Current Affairs

Tomáš Večeřa

Zástupce šéfredaktora zpravodajství a publicistiky a ředitel online zpravodajství / Deputy to Editor-in-Chief of the News and Current Affairs and Head of Digital News

Patrik Slavík

Ředitel televizní techniky / Director of Broadcasting Technology

Pavel Kubina

Ředitel pro mediálně právní záležitosti/ Director for Media Law Issues

Jana Caves

Personální ředitelka / HR Director

Viet Hung Nguyen

zástupce ředitele online/ Associate Director of Online

Tomáš Růžička

Ředitel IT / Director of IT

Jan Lajka

Ředitel datového úseku / Chief data officer

Petr Miláček

Ředitel analýz/ Research Director

Josef Beneš

Ředitel VOD/ Director of VOD

Alex Ruzek

Programová ředitelka / Programme Director

Martin Strnad

Ředitel právního úseku/ Director of the Legal Department

Pověřené osoby

Za společnost FTV Prima, spol. s r.o. (dále „Společnost“) je oprávněn ve všech věcech jednat výlučně její statutární orgán, a to způsobem zapsaným v obchodním rejstříku. Za Společnost jsou dále oprávněny v rozsahu vyplývajícím z jim udělených plných mocí či písemných pověření uzavírat, měnit či rušit závazky soukromého práva pouze následující osoby:

Aleš Pýcha

Ředitel marketingu a PR/ Marketing & PR Director

Pavel Kubina

Ředitel pro mediálně právní záležitosti/ Director for Media Law Issues

Tomáš Růžička

Ředitel IT / Director of IT

Patricie Hodková

Šéfproducent zpravodajství a publicistiky

Jaroslav Richtr

Vedoucí odd. dabingu a archivu

Dita Novotná

Office Manager

David Táborský

Back Office Manager

Jan Maršíček

Prodejce reklamního času

Společnost považuje za doručení podepsané listiny protistraně i doručení naskenované kopie podepsané listiny prostřednictvím e-mailové nebo jiné elektronické komunikace.