Kontaktní adresy

Sídlo společnosti

FTV Prima, spol. s r. o.
Vinohradská 3217/167
Strašnice, 100 00 Praha 10
Česká republika

Korespondenční adresa a fakturační údaje

FTV Prima, spol. s r. o.
Vinohradská 3217/167
Strašnice, 100 00 Praha 10
Česká republika

IČ: 48115908
DIČ: CZ48115908

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 16778

Zákaznická podpora prima+

Nevíte si rady s naší online videoslužbou nebo aplikacemi prima+? Kontaktujte online podporu prima+. Náš tým rád zodpoví vaše případné dotazy.

Často kladené dotazy

Mnoho rad, tipů a návodů najdete na naší stránce Nápověda prima+.

Napište nám

Máte-li dotazy týkající se televizního vysílání, online platforem, placených služeb, HbbTV aplikací nebo například mobilní aplikace, napište nám na e-mail nebo využijte Kontaktní formulář a my se vám ozveme zpět.

Na dotazy s vulgárním, dehonestujícím a xenofobním obsahem si vyhrazujeme právo neodpovídat.

Zavolejte nám

Telefonní linka videoslužby prima+

  • Pracovní dny: 14 – 22
  • Víkendy, svátky: 12 – 20
Dovolujeme si vás upozornit, že na této lince jsou zpracovávány výhradně dotazy týkající se videoslužby prima+.

Kontakty a informace pro diváky

Zavolejte nám

Podněty či dotazy týkající se ostatních služeb skupiny Prima směřujte na informační linku skupiny Prima se záznamníkem, která je k dispozici během pracovních dní.
  • Pracovní dny: 14 – 22
  • Víkendy, svátky: 00 – 24

Žádosti o podpisové karty

Kontakt pro diváky Prima PLUS Slovensko

Redakce zpravodajství

Máte námět na reportáž pro naši redakci zpravodajství? Spojte se s námi.

Příjem TV signálu

Máte-li potíže s příjmem signálu kanálů skupiny Prima v pozemním vysílání, obraťte se na naše kolegy, případně na zákaznickou linku společnosti České Radiokomunikace.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Informace o orgánu dohledu

Orgánem dohledu nad provozováním televizního vysílání a poskytováním audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání je Rada pro rozhlasové a televizní vysílání.

Dovolujeme si vás upozornit, že váš vzkaz bude nahrán a uchován po dobu nezbytnou k vyřešení vašeho požadavku a dále po dobu nezbytnou pro ochranu našich právních nároků.

Kontakty pro média a obchod

Dotazy z oblasti obchodu a médií, prosím, směřujte na níže uvedené adresy.

Kontakt pro média

Vaše dotazy týkající se mediálních aktivit, pořadů, marketingu a eventů skupiny Prima.

Kontakt na obchodní zastupitelství FTV Prima Media Club

Reklama na stanicích, webech a v časopisech FTV Prima.

Pavlína Maňáková

Informace pro oznamovatele

Vnitřní oznamovací systém společnosti FTV Prima, spol. s.r.o. a MEDIA CLUB, s.r.o. (dále jen: „Společnost“) je zřízen v souladu s požadavky zákona č. 171/2023 Sb., o ochraně oznamovatelů (dále jen: “Zákon o ochraně oznamovatelů“) a je určen primárně zaměstnancům Společnosti pro hlášení protiprávního jednání, o kterém se dozvěděli v souvislosti s výkonem své pracovní či obdobné činnosti pro Společnost, které:

  • má znaky trestného činu,
  • má znaky přestupku, za který zákon stanoví sazbu pokuty, jejíž horní hranice je alespoň 100 tis. CZK,
  • porušuje Zákon o ochraně oznamovatelů, nebo
  • porušuje jiný právní předpis nebo předpis EU v oblastech vyjmenovaných v Zákoně o ochraně oznamovatelů.
Společnost tímto vylučuje oznámení od osob, jenž pro ni nevykonávají práci nebo jinou obdobnou činnost, dle ustanovení §2 odst. 3 písm. a), b), h) nebo i) Zákona o ochraně oznamovatelů.

Jak podat oznámení:

Osobně: schůzkou s příslušnou osobou (Compliance officer Společnosti)

Oznámení je taktéž možné podat Ministerstvu spravedlnosti:

Na anonymně podaná oznámení se nevztahuje zákon o ochraně oznamovatelů, ledaže dojde k odhalení totožnosti původně anonymního oznamovatele.

Personální oddělení TV Prima