Charitativní činnost a Prima SVĚT

Skupina Prima podporuje neziskové organizace a charitativní projekty již od svého vzniku, a to nejen finančně a poskytnutím mediálního prostoru, ale také prostřednictvím spolupráce se známými tvářemi či dobrovolnickým zapojením zaměstnanců i obchodních partnerů do jednotlivých projektů. CSR strategie firmy jde ruku v ruce s její filozofií coby přátelské rodinné stanice, která je součástí každodenního života diváků a s níž mohou společně prožívat všechny své emoce, radosti i starosti.

Přečtěte si o naší iniciativě více

Základní filozofií naší skupiny, v kontextu spolupráce s neziskovým sektorem, je vnímání charity a dobročinnosti jako pomoci těm, kteří ji potřebují a jsou na pomoc druhých odkázáni, nebo jako podpory dobročinných aktivit směřujících k rozvoji konkrétní oblasti. Základním principem je, že jakákoli podpora je poskytována výhradně projektům a organizacím, které jsou transparentní, smysluplné a u kterých je vždy jasně deklarován jejich záměr a cíl. Mediální podpora projektů probíhá napříč všemi vlastněnými mediatypy.

Mezi naše vlajkové lodě patří komunitní projekt Prima SVĚT, který představila funguje již od roku 2018. Jeho cílem je primárně pomáhat lokálním komunitám po celé ČR a zatraktivňovat veřejná prostranství, kde se pak mohou lidé společně setkávat. Skupina Prima tomuto projektu poskytuje nejen finanční a mediální podporu, realizací se však účastní také zaměstnanci, kteří se sami aktivně podílejí na jejich výsledné podobě v jednotlivých lokalitách. V neposlední řadě jsou do projektů synergicky zapojeni i obchodní partneři. Prima SVĚT je zároveň zastřešujícím projektem pro veškerou charitativní činnost skupiny.

Pod taktovkou Prima SVĚT bylo dokončeno již mnoho realizací. V roce 2018 to bylo Primáčkovo dětské hřiště v Řevnicích a zábavně-naučná stezka Prima ZOOM v barokním areálu Skalka v Mníšku pod Brdy. V roce 2019 se projekt zaměřil na děti a oddělení v nemocnicích. Díky jeho podpoře tak vznikl nový dětský koutek v Centru popálenin Vinohradské nemocnice a nově zrekonstruované oddělení dětské chirurgie a traumatologie Thomayerovy nemocnice.

O rok později vznikla zábavně-naučná stezka Prima ZOOM v Zahrádkách u České Lípy, společně s partnerem TIP SPORT byly zasazeny stromy v lipové aleji v Obříství. V roce letošním se projekt opět zaměřil i na podporu zdravotnických zařízení a ve spolupráci s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové pomohl zútulnit oddělení traumatologie a ortopedie ve FN Motol i Olivovu dětskou léčebnu v Říčanech.

Dalším našim počinem v rámci projektu Prima SVĚT byla zábavně-naučná stezka v Zámeckém parku v Orlové na Karvinsku, která je součástí komplexní proměny pohornické krajiny a aktivit programu POHO 2030 Moravskoslezských Investic a Developmentu. Slavnostní otevření se konalo v létě 2022 v rámci POHO dne, jehož cílem bylo mimo jiné poukázat na důležitost historie regionu, jeho budoucnost a potenciál díky zajímavým kulturním aktivitám, a to nejen pro místní komunitu.

Na jaře 2022 jsme ve spolupráci s Českým červeným křížem a projektem Znesnáze21 sbírku na Pomoc dětem Ukrajiny, kterou doprovázela masivní kampaň napříč všemi komunikačními kanály a vyvrcholila přímým přenosem z benefičního koncertu ve Foru Karlín. Prostřednictvím sbírky se podařilo vybrat 35 milionů korun, za které byly nakoupeny přístroje a zdravotnické vybavení do dětských nemocnic na Ukrajině. Několikatunový materiál tam byl dopraven ve třech etapách v průběhu roku 2022 a začátkem roku 2023. Skupina Prima přispěla do sbírky finančním darem Českému červenému kříži v hodnotě jednoho milionu korun. Za tento projekt jsme získali ocenění od CZECH TOP 100 i speciálním poděkováním od Českého červeného kříže.

Pod hlavičkou projektu Prima SVĚT dlouhodobě spolupracujeme s Českým výborem UNICEF, Potravinovou bankou, Oděvní bankou, organizací WOMEN FOR WOMEN, Mediálně podporujeme rovněž osvětové každoroční aktivity Avon Pochod, běh Yellow Ribbon Run i Teribear hýbe Prahou aneb Prima den s medvědem Nadace Terezy Maxové dětem. Do tohoto projektu zapojuje společnost i své zaměstnance, kteří pomáhají nachozenými kilometry získat finance pro podporu několika odvětví pomoci. V roce 2022 se tak podařilo nachozenými kilometry podpořit Nadaci částkou 23 628 Kč. Dlouhodobě podporuje skupina Prima také Fond ohrožených dětí a každoročně zapojuje své tváře při mikulášské návštěvě v Thomayerově nemocnici s cílem trochu odreagovat tamější personál a rozveselit nemocné děti, které nemohou být se svými blízkými.