Olivova dětská léčebna

Olivova léčebna motivuje děti unikátní hravou výmalbou. O tu se postaral NF Zdeňky Žádníkové a projekt Prima SVĚT skupiny Prima

7. září, 2022

Skupina Prima se pod hlavičkou projektu Prima SVĚT již několik let věnuje podpoře lokálních komunit, a to napříč mnoha různými oblastmi. Podílí se především na zatraktivňování veřejných míst prostřednictvím dětských hřišť a naučných stezek a v neposlední řadě pomáhá vytvářet příjemnější prostředí i v nemocničních prostorech. Poslední realizací, do které se Prima již podruhé zapojila ve spolupráci s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové, je výmalba Olivovy dětské léčebny v Říčanech.

Za projektem výmalby dětské léčebny s bohatou historií stojí Nadační fond Zdeňky Žádníkové. Dvorním výtvarníkem NF, který ztvárňuje dechberoucí malby, postavičky i texty, jež plní nejen funkci zábavnou, ale i vzdělávací, je Libor Škrlík. „Někdy slýchám názor, že umění je věc pomíjivá. Jsem přesvědčená, že práce našeho Nadačního fondu tuto pomíjivost smysluplně popírá. Jsem ráda, že v této nejisté době za námi stojí dvě finanční jistoty: české společnosti Dermacol a Nobilis Tilia. Nesmírně si vážím nové spolupráce se skupinou Prima a společností Barvissimo. Barvy a štětce jsou základem pro naši práci. Projekt v historické budově Olivovy léčebny z r. 1896 byla čest a zároveň výzva, jak se kreativně a s důstojností ,poprat‘ s 5metrovými stropy. Tři stěžejní prostory získaly nebývalou výtvarnou dynamiku a dovolte mi citovat Soňu Porupkovou, moderátorku TV Prima: ,Kdybych v dětství jezdila do takhle krásně vymalovaných nemocničních prostorů, tak mám na to o něco příjemnější vzpomínky‘,“ uvádí Zdeňka Žádníková.

Na zútulnění prostorů Olivovy dětské léčebny se podílel také komunitní projekt Prima SVĚT skupiny Prima. Jeho prostřednictvím se tentokrát do projektu podařilo přispět nejen částkou 150 000 Kč na nákup speciálních barev, ale díky zaměstnancům Primy a dalším dobrovolníkům, kteří přiložili ruku k dílu, také vlastním koutkem. „Smyslem projektu Prima SVĚT je společně pomáhat a spojovat komunity i mimo televizní obrazovky. Jsme rádi, že realizace výmalby Olivovy dětské léčebny bezesporu naplnila tyto cíle, a především že se nám podařilo společně zútulnit prostředí pro léčbu malých pacientů veselými obrázky, časopisy a dalšími dárky, které je budou pozitivně motivovat v mnohdy těžkých chvílích na cestě k uzdravení. Naši zaměstnanci si navíc na pár hodin vyzkoušeli, jaké to je, pracovat s barvami, a na zdech léčebny otiskli vlastní kreativu v duchu konceptu Malovat je Prima,“ říká Aleš Pýcha, marketingový ředitel skupiny Prima.

Olivova dětská léčebna poskytuje léčebně-rehabilitační péči dětem od jednoho roku do osmnácti let. Specializuje se na onemocnění respiračního a pohybového ústrojí, reflux jícnu, nadváhu a obezitu. Pobyt zde trvá zpravidla 5 týdnů. Jejím nejvyšším cílem je pomáhat dětem na cestě ke zdraví a plnit tak odkaz zakladatele léčebny pana Aloise Olivy, kterým je služba dětem. „Spolupráce s Nadačním fondem Zdeňky Žádníkové byla krásná a nesla se ve velice přátelském duchu. Díky ní a panu malíři Škrlíkovi tak byly zvelebeny 3 stěžejní místnosti – vstupní chodba, jídelna a MŠ. Vznikly zde malby radostné, mnohdy vtipné, ale hlavně přívětivé. Protože i prostředí uzdravuje, patří naše vřelé díky všem, kteří se na tomto krásném projektu přímo i nepřímo podíleli. Děkujeme,“ uvádí Marketa Cyrusová, vedoucí marketingu a obchodu Olivovy dětské léčebny.

Do společného projektu se zapojili také zástupci značky Barvissimo, kteří se zúčastnili samotné výmalby s týmem Prima SVĚT a pro děti si rovněž připravili mnoho výtvarných potřeb a dárků pro vyplnění volných chvil strávených zde v léčebně. „Jsme velice rádi, že jsme se mohli zúčastnit této akce a přispět svým dílem ke zkrášlení už tak zajímavých prostor Olivovy dětské léčebny. Doufáme, že tato výmalba také zpříjemní pobyt všem malým pacientům, kteří zde tráví ozdravné pobyty,“ říká Marek Říha, obchodní ředitel Barvissimo.