Technická specifikace HTML5 banneru

Popis

HTML5 banner musí být plně funkční nezávisle na webové stránce, kde bude zobrazen. Do stránky je vložen přes tag iframe, který nepřebírá styly, fonty a další vlastnosti stránky.

Dodání

Bannery ve formátu HTML5 je nutné dodávat jako archiv s příponou ZIP. Datová velikost se počítá z rozbalené složky se všemi soubory a to včetně externích zdrojů.

Obsah

Složka banneru obsahuje:

 • soubor index.html
 • obrázky ve formátu JPG, PNG, GIF, SWG
 • css styly mohou být definované v souboru index.html, nebo v samostatném css souboru. Nelze použít načítání stylů z extreních zdrojů.
 • v případě použití externích javascriptových knihoven je jejich velikost započítána do celkové datové velikosti banneru

Definice prokliku

Banner musí odkazovat pouze na jednu URL. Nastavení prokliku se definuje v souboru index.html vložením html tagu A a javascriptové části.

HTML tag A

				
					<a href="#" target="_blank"> --- banner --- </a>
				
			

Javascript

				
					<script>
  document.addEventListener("DOMContentLoaded", function(e) {
    var i, linkArr = document.querySelectorAll('a'), 
      redirect = /[?&]click=([^&#]*)/.exec(this.location.href)[1];
    for(i=0; i < linkArr.length; i++ ){
      var atrr = linkArr[i].getAttribute("href");
      linkArr[i].href = ((atrr === '#') || (atrr === '')) ? redirect : redirect + atrr;
      linkArr[i].target = '_blank';
    }
  }); 
</script>